Hoge Raad 4 oktober 2019

ECLI:NL:HR:2019:1532

Datum: 04-10-2019

Onderwerp(en): Huwelijkse voorwaarden redelijkheid en billijkheid

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Wetsartikelen: Art. 1:84 lid 1 BW, Art. 6:248 lid BW

Huwelijksvermogensrecht. Huwelijksvoorwaarden met beding conform art. 1:84 lid 1 BW. Kosten van de huishouding. Draagplicht. Aanvullende werking redelijkheid en billijkheid (art. 6:248 lid 1 BW) met betrekking tot genoemde beding. Cijfermatige misslag.

Spreker(s)

mr.-A.N.-Labohm-image.jpg
mr. A.N. Labohm

senior raadsheer Hof Den Haag

Bekijk profiel
prof-v2.-mr.-A.H.N.-Stollenwerck-image.jpg
prof. mr. A.H.N. Stollenwerck

Em. Bijzonderhoogleraar VU Amsterdam, raadsheer Gerechtshof Den Haag

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: