Hoge Raad 6 december 2019

ECLI:NL:HR:2019:1910

Datum: 06-12-2019

Onderwerp(en): Annotatie: Hoge Raad 6 december 2019 | Opheffing nadeel bij dwaling (art. 6:230 BW)

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Ondernemingsrecht, Transport- en handelsrecht, Financieel recht, Letselschaderecht

Verbintenissenrecht. Contractenrecht. Koop van onderneming; dwaling (art. 6:228 BW). Opheffing nadeel door aanpassing koopprijs (art. 6:230 BW).

Spreker(s)

mr.-Toine-de-Bie.jpg
mr. Toine de Bie

senior raadsheer Gerechtshof Amsterdam, docent Universiteit van Amsterdam

Bekijk profiel
mr-v2.-ROUNDEL.jpg
mr. dr. Luuk Reurich

raadsheer plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag, rechter plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland

Bekijk profiel