Hoge Raad 6 december 2019

ECLI:NL:HR:2019:1910

Datum: 06-12-2019

Onderwerp(en): koop van onderneming

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Transport- en handelsrecht, Letselschaderecht

Verbintenissenrecht. Contractenrecht. Koop van onderneming; dwaling (art. 6:228 BW). Opheffing nadeel door aanpassing koopprijs (art. 6:230 BW).

Spreker(s)

mr-v2.-ROUNDEL.jpg
mr. dr. Luuk Reurich

raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag en rechter-plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland

Bekijk profiel