Hoge Raad 9 oktober 2020

ECLI:NL:HR:2020:1589

Datum: 09-10-2020

Onderwerp(en): Legitieme, schenking en (uitkerende) stichtingen

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht

Wetsartikelen: Art. 4:65 BW

Erfrecht. Legitieme portie. Erflaatster heeft bedrag ingebracht in een stichting naar het recht van Liechtenstein, waarvan zij zelf en na haar overlijden twee van haar zonen begunstigden zijn. Moet met deze begunstiging bij de berekening van de legitimaire massa en legitieme portie krachtens art. 4:65 BW rekening worden gehouden? Is het hof buiten de rechtsstrijd getreden door de begunstiging als een legaat te behandelen? Motiveringsklachten.

Spreker(s)

prof.-dr.-Freek-Schols.jpg
prof. mr. Freek Schols

advocaat ScholsBurgerhartSchols, hoogleraar Radboud Universiteit

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: