Hoge Raad 1 juli 2014

ECLI:NL:HR:2014:1496

Datum: 01-07-2014

Onderwerp(en): Verweer 359a Sv

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht, Slachtofferrecht

HR wijst overzichtsarrest inzake het oproepen en horen van getuigen t.tz. op verzoek van de verdediging in gewone strafzaken. Ic heeft het Hof het horen van de getuigen niet noodzakelijk geacht. Dat is een beslissing ex. art. 328 en 331.1 jo art. 315 Sv welke bepalingen op de voet van art. 415 Sv ook in h.b. van toepassing zijn. Nu op die beslissing art. 322.4 Sv geen betrekking heeft, moet het middel buiten behandeling blijven. De bij de Rb. ingekomen brief met het verzoek tot oproeping van getuigen kan niet worden aangemerkt een appelschriftuur houdende de opgave van getuigen a.b.i. in art. 410.3 Sv en evenmin als een opgave van getuigen aan de AG a.b.i. art. 414.2 jo. art. 263 Sv. Op het in die brief vervatte verzoek behoefde niet te worden beslist, noch door de AG noch door het Hof.

Spreker(s)

doek-1.jpg
mr. Paul Verloop

advocaat Libertas Advocaten

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: