Naamloos Jurisprudentie

ECLI:NL:RBDHA:2015:3750
Overval

Onderwerp(en): Extra overweging t.a.v. VOG in strafbepaling
Rb. Den Haag 18 december 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:15974
Schuldig verklaring zonder oplegging straf/maatregel (9a Sr) voor plegen van ontuchtige handeling met 6-
jarig halfzusje. Extra overweging t.a.v. VOG.
Rb

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: