Parket bij de Hoge Raad 2 oktober 2020

ECLI:NL:PHR:2020:890

Datum: 02-10-2020

Onderwerp(en): Arbeidsovereenkomst

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Arbeidsrecht

Pensioenrecht. Uitleg werkingssfeerbepaling bedrijfstakpensioenfonds voor de reisbranche. Kwalificeert Booking.com als ‘(online) reisagent’ in de zin van het verplichtstellingsbesluit? Bemiddeling door onlineplatformen (art. 7:425 BW); onderscheid tussen bemiddelen en ‘elektronisch prikbord’ (HR 16 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3099 (Duinzigt)).

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: