On Demand Webinar

Opname mei 2022

Doelgroep: Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: StrafrechtOnderwerpen

  • Bewustheidscriterium
  • Overzicht uitspraken: Verweren t.a.v. de bewustheid
  • Overzicht uitspraken: Motivering door feitenrechters, aandachtspunten
  • Overzicht uitspraken: Verweren t.a.v. de beschikkingsmacht
Werkwijze Jurisprudentie