Ontbinding van overeenkomsten | Klachtplicht | Ontbinding wegens tekortkoming | Nakoming blijvend onmogelijk

PO punt(en): 1

Kosten: € 65,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal


Onderwerpen

  1. Klachtplicht
  2. Klachtplicht omzeilen
  3. Ontbinding wegens tekortkoming
  4. Verzuim debiteur vereist
  5. Nakoming blijvend onmogelijk
  6. Verzuim zonder ingebrekestelling

Spreker(s)

mr.-Toine-de-Bie.jpg
mr. Toine de Bie

senior raadsheer Gerechtshof Amsterdam, docent Universiteit van Amsterdam

Bekijk profiel

In dit webinar te bespreken jurisprudentie