On Demand Webinar

Opname mei 2022

Doelgroep: Rechtbijstandsjuristen, Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: ArbeidsrechtOnderwerpen

 1. Beroepsfouten
 2. De Wwz
 3. Beroepsaansprakelijkheid in het arbeidsrecht
 4. Rechtsmacht
 5. Toepasselijk recht
 6. Absolute competentie
 7. Bindend advies/arbitrage
 8. Relatieve competentie
 9. Forumshoppen
 10. Verzoekschrift of dagvaarding
 11. Termijnen
 12. Strategie
 13. Switch
Werkwijze Jurisprudentie