On Demand Webinar

Opname maart 2022

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Basis

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht, Personen- en familierechtOnderwerpen

  1. De verzoekschriftprocedure
  2. Partijautonomie / lijdelijkheid
  3. Dagvaarding of verzoekschrift
  4. Relatieve bevoegdheid
  5. Procespartijen
  6. Belanghebbende
  7. Verloop van de ( echtscheidings )procedure
  8. Eenzijdig verzoek echtscheiding
  9. Gemeenschappelijk verzoek
Werkwijze Jurisprudentie